Komitet wystawia kandydata na Burmistrza Szamotuł: Józefa Kwaśniewicza oraz radnych do Rady Miasta i Gminy Szamotuły z okręgu nr 1 oraz okręgu nr 2

Rejestr wpłat na komitet wyborczy

Komitet wyborczy, zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego jest obowiązany

prowadzić rejestry:wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 4242,00 zł), ze wskazaniem

imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.

15.03.2024 kwota 8000,00 pln KWAŚNIEWICZ DANUTA ANNA 64-551 OTOROWO

12.03.2024 kwota 5000,00 pln KWAŚNIEWICZ JÓZEF KAZIMIERZ 64-551 OTOROWO

01.03.2024 kwota 5000,00 pln KWAŚNIEWICZ JÓZEF KAZIMIERZ 64-551 OTOROWO